Newsletter - DUNIN - Česká Republika jQuery(document).ready(function () { });
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

Objednávka newslettra je založena na zásadách stanovených v těchto předpisech. Při používání služby informačního bulletinu musíte dodržovat tyto předpisy. Informační bulletin je zasílán zdarma. Informační bulletin se nastavuje automaticky po vyplnění registračního formuláře dostupného na webových stránkách DUNIN.eu, po výběru vhodných možností personalizace informačního bulletinu a po přečtení předpisů a přijetí předpisů zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Pro registraci je nutné správně vyplnit registrační formulář.

DUNIN Sp. z o.o. k zasílání novinek bude shromažďovat a zpracovávat informace, jako například:

  • E-mail adresa
  • Meno (volitelné)
  • Názov architektonického studia
  • Datum narození (volitelné)
  • Pohlaví (volitelné)

Výše uvedená data ukládáme na chráněný server. Pouze správce, zaměstnanec společnosti DUNIN Sp. z o.o. spolu s externím partnerem je oprávněn tyto údaje prohlížet. Garantujeme, že vaši e-mailovou adresu nezveřejňujeme ani neprodáváme jiným společnostem.

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání novinek a se zvláštním souhlasem také pro jiné potřeby uvedené v registračním formuláři. Informační bulletin zasíláme pouze lidem, kteří potvrdili svou ochotu přijímat zprávy. K potvrzení používáme formulář s dvojitým potvrzením, aby žádná neoprávněná osoba nezneužila vaši e-mailovou adresu. Služba newsletteru se aktivuje po kliknutí na aktivační odkaz ve speciálním e-mailu, který je vždy odeslán po úspěšném dokončení registračního procesu, na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři. Smlouva o poskytování elektronických služeb pro zasílání newsletteru je uzavřena na dobu neurčitou, takže vy i DUNIN máte právo ji ukončit za těchto podmínek:

  • můžete smlouvu kdykoli ukončit předložením příslušného prohlášení v elektronické podobě na adresu DUNIN, která ze systému odstraní záznamy, na které se vztahuje ochrana osobních údajů, vztahující se k vašemu využívání této služby a zastaví její poskytování.
  • Společnost DUNIN může smlouvu vypovědět, pokud objektivně a nezákonně hrubě porušíte předpisy – s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení oznámení. Jsou-li obě strany smlouvy podnikateli, může společnost DUNIN v takové situaci smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.

Pokud jste od nás obdrželi nevyžádaný informační bulletin, mohl být zaslán jiným uživatelem, kterého znáte.

Informační bulletin obsahuje nejnovější nabídky, aktualizace a informace o nejnovějších kampaních společnosti DUNIN Sp. z o.o. Během registrace se uživatel zavazuje přijímat servisní zprávy, včetně opuštěného košíku na webu DUNIN.pl, poprodejní zprávy a zprávy s informacemi o produktech, o které uživatel projevil zájem.

Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit. V každé odeslané zprávě je rovněž uveden odkaz, který vám umožní odhlásit se z odběru novinek.

DUNIN Sp. z o.o. bude ukládat osobní údaje, dokud se neodhlásíte z odběru novinek.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je nutnost plnění smlouvy o poskytování služby zpravodaje a u nepovinných údajů souhlas, který jste dali.

Obsah přenášený prostřednictvím zpravodaje nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Při nákupu Zboží byste si měli pečlivě přečíst vlastnosti produktu.

Společnost DUNIN se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že data zasílaná prostřednictvím e-mailu jsou správná a spolehlivá, ale za ně nenesou odpovědnost, vzhledem k možnosti jejich změny během dálkového přenosu.

DUNIN si vyhrazuje právo periodicky deaktivovat newsletterj pro renovační nebo konzervační práce. Zpráva o dočasném nedostatku přístupu k newsletteru bude zveřejněna na DUNIN.pl předem.

Newsletter

Sledujte naše novinky

Sleduj nás: